Úvodní stránka / Projekty

Projekty

Jean Monnet Center at the Department of Finance

The members of the Departmen of Finance participate on the research and teaching activities within the Jean Monnet Prorgamme for a long time. Because of this the Jean Monnet Center was established at the Department of Finance. At this time we participate/d on ten funded/ongoing projects:

  • 1 Jean Monnet Center of Excellence - approved in July 2012
  • 1 Jean Monnet Multilateral Research project - approved in July 2012
  • 1 Jean Monnet Chair
  • 7 Jean Monnet Teaching Modules/Projects

The Jean Monnet Center at the Department of Finance is headed by Jean Monnet Chair, assoc. prof. Lubor Lacina, who coordinates all the project activities at the research and teaching level.

http://jm.pef.mendelu.cz/

Jean Monnet Multilateral Research Group:

CEE Banking sector stability after the reform of the European financial supervision

č. 530069-LLP-1-2012-1-CZ-AJM-RE)

hlavní řešitel: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (Mendelu Brno)

členové týmu: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (Mendelu Brno), prof. Jarko Fidrmuc (University in Friedrichshafen, Německo), doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (Mendelu Brno), Dr. Gábor Kutasi (Corvinus University of Budapest, Maďarsko), prof. Péter Halmai (Corvinus Univesity of Budapest, Maďarsko), prof. Péter Gál (Corvinus University of Budapest), Dr. István Benczes (Corvinus University of Budapest), Dr. Alin Marius Andries (University of Iasi, Rumunsko), prof. Gabriela Carmen Pascariu (University of Iasi, Rumunsko), Roxana Voicu-Dorobantu (University of Iasi, Rumunsko), Ramona Frunză (University of Iasi, Rumunsko), Silviu Ursu (University of Iasi, Rumunsko), prof. Gerhard Hanappi (University of Technology in Vienna, Rakousko), Manuel Wäckerle (University of Technology in Vienna, Rakousko), Bernhard Rengs (University of Technology in Vienna, Rakousko)

termín řešení: 2012-2014

Popis: Vyzkumný tým se zabývá problematikou identifikace specifických rizik v oblasti stability bankovních systémů zemí CEE. Konkrétně jsou řešeny šoky likvidity jako důsledky finanční krize a důsledky změn Evropské finanční architektury. Jedním z cílů projektu je také analýza vlastnických vazeb a jejich vliv na výkonnost komerčních bank nejen v zemích CEE ale také v zemích západní Evropy. Nedílnou součástí projektu je také procyklický význam současných změn regulatorních rámců jednotlivých zemí Evropské unie. Výsledky aplikovaného výzkumu jsou diskutovány v souvislostech postkeynesiánské a nové keynesiánské makroekonomie.

web2.mendelu.cz/jeanmonnet

GAČR:

Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky

(č. GAP402/11/0570)

hlavní řešitel: doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (VUT Brno)

spoluřešitel: doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (VUT Brno)

členové týmu: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (Mendelu Brno), prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (VUT Brno)

termín řešení: 2011-2012

Popis: Projekt se zaměřuje na alternativní proces datování hospodářského cyklu s využitím časově-frekvenční domény a na výzkum metod časově-frekvenční analýzy překonávající problém malého rozsahu souboru dat transitivní české ekonomiky. Základní přístupy datování hospodářského cyklu jsou obvykle řešeny v časové doméně. Vhodný způsob doplnění nabízí analýza ve frekvenční doméně, která umožňuje rozlišit typy cyklů podle jejich délky. Oba způsoby však nejsou schopny poskytovat souběžně informace o typech cyklů, jejich délce a časové lokalizaci. Abychom obdrželi užitečné informace, je nutné využívat a porovnávat výsledky časové a frekvenční analýzy pro několik ekonomických ukazatelů. Časově-frekvenční analýza propojuje výhody obou přístupů, časové a frekvenční domény. Tímto způsobem jsme schopni rozlišit a stanovit posloupnost a řazení cyklů, tedy určit časový okamžik počátku a konce každého cyklu.