Úvodní stránka / Specializace

Specializace garantované Ústavem financí

Bakalářské studium:

Název specializace: Bankovnictví a pojišťovnictví

Zaměření specializace: Využití bankovních, pojistných a investičních produktů v osobním i firemním finančním plánování.

Předměty specializace: Bankovnictví I, Pojišťovnictví I, Osobní a rodinné finance


Magisterské studium:

Název specializace: Řízení obchodních bank a pojišťoven

Zaměření specializace: Řízení vnitřních procesů v bankách, pojišťovnách, investičních společnostech a dalších institucích finančního trhu.

Předměty specializace: Bankovnictví II, Pojišťovnictví II, Kapitálové trhy


Název specializace Mezinárodní investiční strategie

Zaměření specializace: Oblast PPP a inovačních projektů, private equity, investičního bankovnictví, kapitálových trhů a mezinárodních financí.

Předměty specializace: Mezinárodní finance, Kapitálové trhy, Investiční záměry a inovační management