Main page

Home page

Ústav financí vznikl roku 1997 transformací z Ústavu makroekonomie. V současnosti je řízen doc. Ing. Svatoplukem Kapounkem, Ph.D. Ústav financí se věnuje pedagogické a vědecké činnosti v oblasti finančních a kapitálových trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí, evropské integrace a regionálního rozvoje. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci ústavu financí doposud publikovali několik celorepublikově používaných učebnic (např. Učebnice evropské integrace, Řízení obchodních bank, Finanční matematika v praxi nebo Aktivizační metody ve výuce -- příručka moderního pedagoga), a celou řadu vědeckých monografií především u nakladatelství C.H. Beck (například Lacina a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství v měnové unii; König a kol. Rozpočet a politiky EU: příležitost pro změnu, Ostřížek a kol. Public Private Partnership. Příležitost a výzva).

Prof. Lacina je zakladatelem a ředitelem think tanku s názvem "Mendelovo Evropské centrum". Cílem think tanku je přispívat do diskuse o přínosech a nákladech členství v EU a také o možném směřování evropského integračního procesu k vytvořeni fiskální a politické unie. Výstupem aktivit jsou například monografie Euro: ano/ne (Alfa nakladatelství, 2009) nebo Evropské křižovatky (Barrister, 2014). 

Členové ústavu jsou aktivní také ve vztahu k veřejné správě. Prof. Lacina vedl tým expertů, který zpracoval zatím jedinou komplexní studii analyzující možné dopady zavedení společné měny euro na ekonomiku ČR s názvem Dopady zavedení eura na ČR. Je také členem skupiny Eurotým, která je poradním orgánem Delegace Evropské komise v ČR a současně je členem vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Doc. Kapounek je od roku 2020 prezidentem České společnosti ekonomické. V roce 2015 založil časopis European Journal of Business Science and Technology, jehož je také šéf-editorem, a který byl v roce 2020 zařazen mezi světově uznávané časopisy společnosti Elsevier a indexován v databázi Scopus Elsevier. Prof. Lacina je členem rady České asociace evropských studií.

Aktuálně je členy Ústavu financí řešen projekt GAČR (Grantové agentury České republiky) s názvem "Interactions between the financial sector and the real economy" pro období let 2019-2021. V letech 2020 až 2022 spolupracuje na projektu TA ČR (Technologická agentura České republiky) s názvem "Financial Markets Uncertainty: Measurement Effects and Policy Implications". Více informací o výzkumné činnosti některých členů ústavu je dostupných v rámci výzkumné skupiny "Mendel FinHub" - jedné z pěti výzkumných skupin na PEF MENDELU v Brně.

Ústav financí garantuje magisterský studijní obor Finance a investiční management, na jehož tvorbě a výuce spolupracuje s předními českými finančními institucemi.